Gröna Bilister jublar över andra gasmack i Eslöv – invigning 28 maj

Tisdag 28 maj invigs Eslövs andra gasmack, hos E.On. Gröna Bilister är mycket positiva och uppmanar kommunstyrelsen att anta fem punkter som förbättrar förutsättningarna för en lokal biogasmarknad.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med ungefär 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens beräkningar. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Eslövs andra gasmack nu invigs.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, så vi är väldigt glada över de båda gasmackarna, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gasmackarna i Eslöv har minst 50 procent biogas, resten naturgas. Gröna Bilister föreslår Eslövs kommuner fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för el- och gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar el- och gasbilar för den egna verksamheten. Så gör redan bl.a. Östersund. I dagsläget är cirka 30% av Eslöv kommuns egna fordon gasdrivna. 
  • Lokal gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på cirka 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad. Så har ett antal kommuner gjort tidigare.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunern bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen eller el, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Mer biogas. Den lokalt producerade, förnybara biogasen gör väsentligt större klimatnytta än den fossila naturgasen. Kommunen bör styra mot en ständigt ökande biogasandel även på den andra macken.
  • Informationskampanj. De flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar i år.

– Nu finns det små stadsbilar på gas, Volvos V70 finns som gasbil, det finns fyrhjulsdrivna gasbilar och gasdrivna transportfordon. Den andra gasmacken i Eslöv ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

Eslövs mackar ligger på Ellingevägen 30 resp Verkstadsvägen 21.

 Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.