Gröna Bilister jublar över gasmack i Simrishamn och Tomelilla – invigning 31 maj

Äntligen! Fredag 31 maj invigs Simrishamns och Tomelillas gasmackar. Gröna Bilister har länge efterlyst fordonsgas på Österlen och uppmanar kommunstyrelsen  i de båda kommunerna att anta fem punkter som förbättrar förutsättningarna för en lokal biogasmarknad.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med ungefär 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Energimyndighetens beräkningar. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att det nu kommer gasmackar i Simrishamn och Tomelilla.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, så vi är väldigt glada över de båda gasmackarna, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Inledningsvis kommer gasen till mackarna på lastbilsflak, men en biogasanläggning på 60 GWh är redan projekterad, budgeterad och placerad på Österlen. Nu skapas den efterfrågan som krävs för en lönsam satsning på lokal produktion. En särskild ekonomisk förening har skapats för att förverkliga biogasplanerna, Biogas Ystad Österlen, där kommunerna gått in med 200 andelar och näringsliv, privatpersoner och organisationer deltar på samma nivå.

Gröna Bilister föreslår Simrishamn och Tomelilla kommuner fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

  • Förtur för el- och gasbilar. Kommunerna bör slå fast att man i första hand köper och leasar el- och gasbilar för den egna verksamheten. Så gör redan bl.a. Östersund.
  • Lokal gaspeng. Kommunerna bör införa en lokal gasbilspeng på cirka 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så har ett antal kommuner gjort tidigare.

 

  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunerna bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen eller el, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Flera gasmackar. Kommunerna bör driva på för fler gasmackar i östra Skåne, medan det i väst-Skåne finns rimlig tillgång. Mackarna bör ha samma standard som normala mackar, så att man kan kolla oljan och fylla på luft i däcken.

 

  • Informationskampanj. De flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar i år.

– Nu finns det små stadsbilar på gas, Volvos V70 finns som gasbil, det finns fyrhjulsdrivna gasbilar och gasdrivna transportfordon. Gasmackarna i Simrishamn och Tomelilla ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.