Det här är Gröna Bilisters styrelse 2017

2/6 Det här är Gröna Bilisters styrelse 2017

Johanna Grant fick förnyat förtroende och fortsätter för fjärde året i rad som ordförande för Gröna Bilister. Under föreningens årsmöte valdes även Alfred Andersson in som ny ledamot i styrelsen, samtidigt som Maja Söderberg tackade för sig och lämnade sin styrelseposition.

På Gröna Bilisters årsmöte den 10 maj valdes Alfred Andersson, som stöttat föreningen vid sidan av studierna sedan början på 2016, in i styrelsen.
Alfred Andersson (Lund) är kulturgeograf och klimatstrateg som nyligen avslutat sina studier vid Lunds Universitet. Under sin studietid har han bland annat jobbat extra som trafikanalytiker på WSP och praktiserat på K2, nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Masteruppsatsen handlade om hur beteendepåverkande tekniker kan implementeras i ny teknik.
– Det finns mycket intressant teori om vad som driver beteendeförändring. Tänk om vi kunde kombinera den kunskapen med digitaliseringen som snart genomsyrar det mesta av vårt samhälle? När det gäller klimatfrågan är transportsektorn den tuffaste nöten att knäcka och jag ser fram emot att få verka i en förening som aktivt jobbar med att påskynda omställningen till fossilfrihet säger Alfred Andersson.
Johanna Grant blev enhälligt omvald till styrelsens ordförande.
– Jag gläds över stödet och förtroendet att fortsätta som ordförande i denna viktiga förening. Det senaste året har vi satt en tydlig agenda kring mobilitet och beteende som, utöver att bilen måste bli ren, är viktiga perspektiv för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta och jag ser fram emot att fortsätta driva dessa frågor tillsammans med mina kloka medarbetare säger Johanna Grant.
Gröna Bilisters styrelse är till stor del oföränderlig från föregående år. De omvalda styrelsemedlemmarna består av Johanna Grant (Bromma), Gordon Strömfelt (Jörlanda), Martin Prieto Beaulieu (Älvsjö), Jenni Nylander (Stockholm), Per Östborn (Vittsjö) och Jesper Johansson (Värmdö).