Ta klivet mot en hållbar mobilitet: Gröna Bilister anordnar konferensen Mobilitet och Beteende 22/3

Den 22 mars går den tredje upplagan av Gröna Bilisters årligt återkommande konferens Mobilitet och Beteende av stapeln, denna gång i Eskilstuna. Konferensen är unik i sitt slag och syftar till att kraftsamla i frågor som rör beteendeomställning kopplat till transporter. I år gästas konferensen av bland annat miljöminister Karolina Skog samt av César Mosquera, vice ordförande i Deputación de Pontevedra, som berättar hur en spansk stad gick tillväga för att bli av med sina bilar.

Mobilitet och Beteende riktar sig till beslutsfattare, planerare, kommunpolitiker och andra intressenter som vill vara en del i omställningsarbetet av transportsystemet.

I år ligger fokus på vad som krävs för att påskynda förändringen, både från privatpersonernas och beslutsfattarnas håll. Vad är det egentligen som gör att omställningen går med myrsteg när den egentligen behöver ta stora kliv framåt? 

– Första januari trädde Sveriges nya klimatlag i kraft. Med den följer ett mål om att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent innan år 2030, och att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll senast år 2045. För att nå dit måste vi jobba hårt på alla fronter och att endast öka andelen förnybara drivmedel är inte tillräckligt. Förändringar av resebeteenden är en stor del i arbetet, och vi måste öka takten för att nå målen, säger Johanna Grant, ordförande i Gröna Bilister.

Miljöminister Karolina Skog är en av talarna på konferensen. Även hon menar att beteendefrågan är en stor del av omställningen mot en hållbar mobilitet. 

– Om vi ska lyckas ställa om våra transporter måste vi våga påverka och förändra människors beteenden och rörelsemönster. Bilen i staden måste plockas ned från den piedestal den länge stått på. Vi måste ställa om så att både vår infrastruktur och våra ekonomiska incitament styr mot hållbar mobilitet, säger miljöminister Karolina Skog.

Oskar Henrikson, legitimerad psykolog och grundare av Psykologifabriken gästar också konferensen. Han ger sitt psykologiska perspektiv på hur vi ska få till den beteendeförändring som behövs för att få fler att resa hållbart och i förlängningen klara klimatmålen.

– Nästan hälften av allt vi gör sker på rutin, och för att hänga med i utvecklingen och rädda planeten behöver man ta kontroll över sina vanor, menar Oskar Henrikson.

Förutom beteendeperspektivet behandlar Mobilitet och Beteende 2018 även aktuella samhällsplaneringsfrågor utifrån fyrstegsprincipen. Hur kommer det sig att steg 1 och 2 så ofta blir steg 3 och 4? Och hur tar vi oss över hindren längs vägen mot ett hållbart samhälle? 

Konferensen anordnas i samarbete med Eskilstuna kommun, som också kommer att berätta om sitt arbete och hur de steg för steg tar sig mot målet om en fossilfri fordonsflotta. 

För mer information och anmälan:

Konferensen Mobilitet & Beteende 2018 stöds ekonomiskt genom Trafikverkets bidrag till ideella organisationer, via Gröna Bilisters projekt Gröna kommuner på väg.

Relaterat material