Regeringen tar avgörande steg mot miljödeklaration av bilar i kommande proposition

Enligt regeringens propositionsförteckning ska Finansdepartementet lämna förslag i november på konsumentupplysning om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya bilar. Detta leder i bästa fall till en miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Omröstning i riksdagen förväntas ske nästa vår.

Det saknas rättsligt bindande krav i Sverige på miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Det har fått konsekvenser. En utvärdering av EU-kommissionen år 2016 visade att Sverige uppfyller färre än 50 procent av kraven i EU:s så kallade fordonsmärkningsdirektiv 1999/94/EG, medan de flesta andra medlemsländer uppfyller 80 – 90 procent av kraven.

Redan i juni 2021 skickade Finansdepartementet under dåvarande regering ut en promemoria på remiss med förslag som syftade till att genomföra fordonsmärkningsdirektivet i svensk rätt – med en fördröjning på över 20 år.

Parallellt med Finansdepartementets arbete fick Energimyndigheten i uppdrag att år 2021 utreda en mer ambitiös miljödeklaration som ser bilen i livscykelperspektiv. Utredningen överlämnades till dåvarande Miljödepartementet i maj 2022. Den nuvarande regeringen skickade ut rapporten på remiss i februari 2023 via det nya Klimat- och näringslivsdepartementet.

– Det är glädjande att flera departement nu arbetar med miljödeklaration av bilar, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Vi utgår från att arbetet mynnar ut i lagförslag som inte bara blickar bakåt på EU:s minimikrav för 25 år sedan, utan tar sikte 25 år in i framtiden. Då kommer det att vara självklart att se bilars hållbarhet i livscykelperspektiv.

I Liberalernas klimatmotion från år 2021 skrev Johan Pehrson med flera:

”Märkningen av bilar utifrån trafiksäkerhet och energimärkningen av vitvaror har haft stor effekt på köpmönstren. Det behövs ett liknande system för personbilars klimatpåverkan som utgår från påverkan över hela livscykeln.”

– Om Liberalernas förslag genomförs skulle Sverige bli en föregångare, säger Jesper Johansson. Vi skulle bli det första landet i världen som ställer krav på redovisning av bilars utsläpp vid tillverkning, användning, skrotning och eventuell återvinning.

Gröna Mobilister har drivit kampanj för miljödeklaration av bilar i flera år under parollen Vi Vill Veta! Föreningens analys visar att det är möjligt att redan nu föra in livscykelperspektivet i regelverket. Den 31 december 2025 inför EU en standardiserad metod att utföra livscykelanalys (LCA) av bilar, som en del i klimatpaketet Fit for 55. Det sker ungefär samtidigt som en fullödig miljödeklaration kan finnas på plats i Sverige.

Många bilföretag stödjer idén om miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. På ett panelsamtal under Almedalsveckan 2023 ställde sig Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokratena positiva till en sådan miljödeklaration. Vänsterpartiet har tidigare uttryckt stöd för tanken. Inget parti har motsatt sig idén, så vitt Gröna Mobilister känner till.

– Bollen är upplagd för regeringen att föra en modern miljödeklaration av bilar i mål, avslutar Jesper Johansson.

Läs mer

Regeringens remiss av Energimyndighetens rapport Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp med Gröna Mobilisters remissvar

Gröna Mobilisters seminarium om miljödeklaration av bilar under Almedalsveckan 2023 

Vi Vill Veta! Gröna Mobilisters kampanj för miljödeklaration av fordon