Brett politiskt stöd för miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv

Centern, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokratena är positiva till obligatorisk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv. Det framkom under ett seminarium Gröna Mobilister arrangerade i Almedalen. Ett sådant förslag från Energimyndigheten har nyligen varit ute på remiss. Branschorganisationen Mobility Sweden verkar föredra att bilbranschen själv får ansvaret för konsumentupplysningen.

Vinjettbild, från vänster till höger: Rickard Nordin (C), Gunilla Svantorp (S), Mattias Bergman (Mobility Sweden), Helena Gellerman (L), Daniel Helldén (Mp), Johanna Grant (moderator, Trivector).

Sverige har halkat efter andra länder när det gäller miljörelaterad konsumentupplysning om bilar. Trots att EU redan år 1999 antog sitt så kallade fordonsmärkningsdirektiv har ännu inga rättsligt bindande krav på sådan konsumentinformation införts i Sverige. En utvärdering år 2016 visade att Sverige uppfyller färre än 50 procent av direktivets krav, medan de flesta andra medlemsländer uppfyller 80 – 90 procent av kraven.

I klimathandlingsplanen år 2019 utlovades en utredning. På försommaren år 2022 lade Energimyndigheten fram ett förslag till miljödeklaration som ser fordonet i livscykelperspektiv. Detta förslag har varit ute på remiss under våren 2023.

– Om Sverige inför obligatorisk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv hoppar vi hux flux från att vara sämst i klassen till att bli allra bäst, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister. Vi skulle bli först i världen med sådan konsumentupplysning. Andra länder skulle följa efter – och kanske hela EU. 

Gröna Mobilister bjöd in samtliga åtta riksdagspartier och den svenska branschorganisationen Mobility Sweden till ett seminarium under Almedalsveckan för att diskutera hur vi bäst för en svensk miljödeklaration av bilar i mål. Hela panelsamtalet kan ses på Youtube.

Centern representerades av Rickard Nordin, Liberalerna av Helena Gellerman, Miljöpartiet av Daniel Helldén och Socialdemokraterna av Gunilla Svantorp. Dessa riksdagsledamöter är talespersoner för energi, klimat eller trafik i sina respektive partier. De ställde sig alla positiva till en obligatorisk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv, vilket de visar genom sina uppsträckta händer i vinjettbilden.

Även Vänsterpartiet vill se en sådan miljödeklaration, vilket de meddelade i Gröna Mobilisters valenkät år 2022. Kristdemokraterna uttryckte ett mer allmänt stöd till miljödeklaration av bilar redan år 2019. Moderaterna och Sverigedemokraterna har inte tagit ställning i frågan, så vitt Gröna Mobilister känner till.

Bilbranschen representerades på seminariet av Mobility Swedens VD Mattias Bergman. Han är liksom politikerna positiv till miljödeklaration av bilar – och till att se bilen i livscykelperspektiv – men verkar föredra att branschen tar rodret i stället för lagstiftarna.

Mobility Sweden arbetar redan längs ett eget spår och lanserade i februari 2023 en frivillig energideklaration av bilar. Den saknar dock livscykelperspektiv och motsvarar de baskrav som uttrycktes i EU:s direktiv för 25 år sedan. Systemet saknar också en fördjupande webbplats där kvalitetssäkrade data samlas. En sådan webbplats är avgörande för att konsumenten enkelt ska kunna jämföra olika bilmodeller.

Mattias Bergman poängterade att Mobility Swedens energideklaration endast är branschens första steg, tills vi har nya regler i EU och standardiserad livscykelanalys (LCA) av bilar.

Enligt EU:s plan införs en standard för LCA den 31 december 2025. Om Sverige skulle införa en miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv innan dess behöver vi förlita oss på schabloner.

Daniel Helldén (Mp) såg ett värde i att Sverige bryter ny mark genom att deklarera LCA-data även om de bygger på schabloner i ett inledande skede. De övriga panelisterna var skeptiska till detta och menade att detta kunde underminera trovärdigheten för hela miljödeklarationen.

Trots att alla politiker i panelen bejakar lagstadgad miljödeklaration lämnade några en öppning för att bilbranschen kan åstadkomma god konsumentupplysning på egen hand. Till stöd för detta påpekade Helena Gellerman (L) att näringslivet tagit täten i omställningen de senaste åren.

– Att näringslivet sprungit förbi politiken i omställningen är ett gott betyg till näringslivet, men ett sämre betyg till de svenska politikerna, kommenterar Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister.

Behovet av politisk ledning är stort i omställningen av fordonsflottan. Jesper Johansson fortsätter:

– En lagstadgad miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv är en orienteringskarta som minskar risken att elektrifieringen springer in i en återvändsgränd av ohållbart utnyttjande av naturresurser. Den risken är inte försumbar.

Det finns även principiella invändningar mot att överlåta konsumentupplysningen på bilbranschen.

– Det säger sig självt att tillverkarna har ett kortsiktigt intresse att framhäva de egenskaper hos sina bilar som de är stolta över och dölja resten, hur genuin ambition de än har att bidra till hållbar omställning, säger Per Östborn.

I stort sett alla miljömärkningar, deklarationer eller klassificeringar som åtnjuter hög trovärdighet sköts av en oberoende tredje part, som bestämmer spelreglerna – i dialog med dem märkningen berör. Det gäller till exempel Svanen, Bra Miljöval, EU:s energimärkningar, Euro NCAP:s säkerhetsklassning av bilar, och alla de politiskt beslutade miljödeklarationer av fordon som redan finns runt om i världen.

Betydelsen av skarp och trovärdig konsumentupplysning för att ro omställningen av transportsektorn i hamn blir större i takt med att andra, mer kraftfulla styrmedel som miljöbilsbonus och reduktionsplikt tas bort eller försvagas.

– Gröna Mobilister uppmanar regeringen att föra in obligatorisk miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv i sin klimathandlingsplan, avslutar Jesper Johansson.

Mer information

Panelsamtalet på Gröna Mobilisters Almedalsseminarium kan ses på Youtube

Presentation från Almedalsseminariet

Regeringens remiss av Energimyndighetens förslag till miljödeklaration av lätta fordon

Gröna Mobilister kampanj Vi Vill Veta! för miljödeklaration av fordon

Gröna Mobilisters har delat ut utmärkelsen Grönt föredöme till Audi, Kia, Polestar och VW för föredömligt arbete med livscykelanalys av bilar och bejakande av transparens. Bilder från diplomutdelningen under Almedalsveckan visas nedan.

Jörgen Wedefelt, chef för Audi Sverige, och Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister

David Lilja, kommunikationschef hos Kia Sweden, och Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister. Fotograf: Julia Stjernlöf

Lisa Bolin, Climate Lead hos Polestar, och Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister

Marcus Thomasfolk, kommunikationschef hos Volkswagen Group Sverige, Sten Forsberg, chef för Volkswagen Personbilar Sverige, och Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister