Summering av Hasslers utredning (Del 3 av 4)

Nationalekonomen John Hassler fick sommaren 2023 i uppdrag av regeringen att göra en utredning hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas. Rapporten presenterades den 18/10 och vi på Gröna Mobilister ska här i en artikelserie summera dels utredningen men också vad som händer framöver. I denna artikel redogörs kapitel 3 och 4 i Hasslers utredning, två kapitel som handlar om EU lagstiftning och svenska klimatmål i en jämförande beskrivning. De delar som lyfts i denna artikel är de med närmast anknytning till Gröna Mobilisters intresseområden. 

Kapitel 3. EU:s växthusgasbudgetlagar och Sveriges klimatmål – en jämförande beskrivning

Kapitel 3 inleds med en hyfsat pedagogisk tabell vilken visar 1) Svensk lagstiftning 2) EU lagstiftning som enbart gäller Sverige 3) EU lagstiftning som gäller alla EU medlemsstater. Det är såklart en mycket förenklad tabell som vill visa hur olika mål hänger ihop över tid, den vill också särskilt visa hur det svenska 2030 målet om transporter saknar ett EU sammanhang. Något som bekräftas i den förklarande texten där allt förutom just nämnda svenska transportmål har ett större sammanhang. 

Kapitel 4. Analys av den klimatpolitiska ambitionsnivån i EU och Sverige

Än en gång konstateras att EU har höjt ambitionsnivån rejält och det är inte säkert att vi i Sverige har tillräckligt ambitiös klimatpolitik för att matcha den nya ambitionsnivån. Det finns också en mängd osäkerheter att ta hänsyn till då vi inte vet de hur de slutliga formuleringarna inom EU kommer lyda. Hassler ger vidare en stark uppmaning att Sverige ska engagera sig starkare inom EU och driva på för att få med så mycket koldioxidutsläpp som bara möjligt i utsläppshandeln. Koldioxid är inte den mest potenta växthusgasen men den stannar i atmosfären väldigt länge och gör således skada under en längre tidsperiod än den mycket mer potenta men kortvarigare metangasen. 

Hassler gör sedan en lång redogörelse av vilka mängder utsläpp som ska begränsas framöver. Det råder mycket osäkerheter vilket Hassler också betonar men han väljer ändå att summera i form att om saker faller på plats så är 1,5 graders målet inom räckhåll vilket ingjuter viss optimism. Hassler fortsätter sedan föredömligt om att 1,5 graders målet i sig inte behöver vara tillräckligt ambitiöst men återigen är det ett robust mål, det minst dåliga för att återigen knyta an till kapitel 1.

En insiktsfull analys i utredningen är den att fram till 2030 kan det vara att vi i Sverige har något mer ambitiös politik än inom EU vilket skulle kunna tillåta oss att “slappna av något”. Men Hassler betonar det korkade i sådant agerande då det kommer slå tillbaka efter 2030 när vi då kommer få sota för det slappandet. Med andra ord finns ingen tid att spilla, dels för att mycket tyder på att läget är rätt akut med klimatförändringar och dels för att det vore att ge kommande generationer än mer utmanande framtid. 

Därefter nämns svenska 2030 målet inom transporter, nu i sammanhanget att det är ambitiöst men att det är för snävt vilket inte leder till minskning i totala utsläppen (till skillnad från EUs eventuella motsvarighet). Därför behöver motiven för att behålla det målet komma från att de underlättar omställningen eller för att de påverkar omvärlden. Med detta låter Hassler oss få en cliffhanger då han säger sig utveckla detta senare i utredningen (vilket görs i vår del 4). 

Nu blir Hassler lite tuffare mot den svenska politiken då han poängterar att nuvarande politik verkar leda till att vi kraftigt överskrider de utsläpp som EU kommer tillåta. Prognosen är inte perfekt så det finns många variabler att lägga in men det finns åtminstone indikationer om att vi måste minska våra utsläpp fram till 2030. Hassler presenterar olika framtidsscenarion, såväl optimistiska som pessimistiska. Dessa indikerar på att vi behöver få till politik som vänder riktningen och framförallt signaleras att ifall vi väntar till efter 2025 med att sänka våra utsläpp (vilka beräknas öka under 2024) då krävs klart större ingrepp än om vi börjar redan 2025. Så Hassler är oerhört tydlig med att inga ambitioner får sänkas i nuläget.

Med detta så avslutas Gröna Mobilisters artikel om Hasslers utredning del 3, missa inte våra andra artiklar i denna artikelserie. 

Del 1

Del 2