Banta bilen – eller planera för dess begravning

Sedan år 2008 har den genomsnittliga tjänstevikten hos nya personbilar i Sverige ökat nästan 350 kg. De senaste fyra åren har viktuppgången varit cirka 50 kg per år. Prognosen för patienter med sådan viktkurva är inte god.

Vinjettbild: Trappan leder till meditationslunden på Skogskyrkogården i Stockholm. Foto: Wikimedia

Det är hälsosamt för bilar att ha en del hull. Alltför lätta bilar är inte säkra. Elbilar måste ges rimlig räckvidd genom ett hyfsat stort batteri.

Men nu går bilarna upp i vikt i skrämmande hög takt. Uppsvällda karosshyddor har kommit att signalera välstånd och status. Det är samma fenomen som i gamla tiders agrarsamhälle, där storbönder och patroner stolt vaggade runt med sina kulmagar för att visa att de hade råd att smörja kråset. Ofta fick vandringen ett abrupt slut i en hjärtattack.

Gröna Mobilister gör en hälsokontroll på svenska bilar en gång om året genom att begära ut statistik över tjänstevikten från Trafikanalys.

Provsvar

Den genomsnittliga tjänstevikten hos en nyregistrerad personbil i Sverige har ökat från 1 548 kg år 2008 till 1 889 kg år 2023. Hos hela beståndet av personbilar har den genomsnittliga tjänstevikten ökat från 1 423 kg till 1 588 kg under samma tidsperiod.

Viktuppgången kan inte enbart förklaras med en ökande andel elbilar, som tenderar att bli tyngre än andra bilar på grund av sitt stora batteri. Även elbilarna och laddhybriderna går nämligen upp i vikt, liksom dieselbilarna. Tyngden hos en genomsnittlig ny elbil har aldrig ökat så snabbt som förra året. År 2022 var dess medelvikt 2 001 kg, för att stiga till 2 083 kg år 2023. En genomsnittlig ny dieselbil år 2023 vägde in på hela 2 127 kg. Det är nästan 450 kg mer än år 2012.

Allvarlig hälsofara

Fläskiga bilar slukar kritiska mineraler och andra naturresurser helt i onödan. De kräver mycket energi både att tillverka och att baxa runt på vägarna. Klimatpåverkan under hela livscykeln hos en stor elektrisk SUV är ungefär 60 procent högre än hos en normalstor elbil.

Övervikten är inte bara en fara för planetens hälsa, utan också för oss människor. Ju tyngre bilen är, desto mer slits vägarna, och desto fler hälsofarliga partiklar från däck och vägbana virvlar upp.

Risken att barn och cyklister dör är åtta gånger högre när de mejas ned av en SUV än blir påkörda av en vanlig bil. Antalet fotgängare som dör genom att bli påkörda har ökat 80 procent i USA sedan år 2009.

Förarna ser inte små barn framför de höga motorhuvarna, ungefär som brukspatronen inte kunde se igelkottar, grodor och andra små djur framför fötterna där han vaggade fram med sin stora mage, och därmed riskerade att trampa ihjäl dem.

Bredden på nya bilar i Europa ökar i genomsnitt en halv centimeter per år. De svällande bilarna får knappt plats på parkeringsplatser och tränger bort medtrafikanter från gatorna. När en patient knappt får plats i sin sjukhussäng, när alla andra får ta betäckning när han rullas fram genom lasarettets korridorer, då är något på tok.

Kan vi rädda denna patient innan det är för sent?

Akut vård

Det första steget till lyckad behandling är sjukdomsinsikt. Regeringen har aviserat miljödeklaration av nya bilar i sin klimathandlingsplan, där det står: ”Utöver utsläpp ur avgasröret bör märkningen även redovisa fordonets energieffektivitet och livscykelutsläpp.” För överviktiga bilar skulle både energiförbrukning och utsläpp under hela livscykeln lysa rött på en sådan deklaration.

Risken är stor att ökad kunskap inte räcker. I Norge betalas en viktskatt på 12,5 NOK för varje kg tjänstevikt som överstiger 500 kg. I Frankrike betalas sedan 1 januari 2024 en skatt på 10 EUR för varje kg över 1 600 kg i tjänstevikt. Straffskatten höjs progressivt med vikten för att nå 30 EUR för varje kg över 2 100 kg. Invånarna i Paris har nyligen röstat för att överviktiga bilar ska betala tredubbel parkeringsavgift.

– I takt med att elektrifieringen slår igenom kommer statens intäkt från drivmedelsskatten att minska, säger Gröna Mobilisters ordförande Jesper Johansson. Att börja beskatta överviktiga bilar vore sunt för både planeten, människorna och statskassan.

EU:s utvärdering av fordonsmärkningsdirektivet visade att effekten ökar om märkningens gradering kopplas till ekonomiska styrmedel. Den kommande svenska miljödeklarationen av bilar med livscykelperspektiv bjuder in till beskattning utifrån utsläppen vid både tillverkning och användning. Då får vikten stort genomslag.

Bilen är värd att leva vidare. Den måste köras till akuten.

Läs mer

Statistiken är hämtad från Trafikanalys rapport Fordon på väg 2017, kompletterad med motsvarande data från Trafikanalys för åren 2018-2023.

Vi Vill Veta! Gröna Mobilisters kampanjsida för miljödeklaration av bilar

Kontakt

Per Östborn, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54