Remissvar från Gröna Bilister gällande betänkandet Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon (SOU 2016:33)