Förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel