Miljödeklaration av drivmedel tar form

Gröna Bilister har svarat på Energimyndighetens remisser av föreskrifter kring miljödeklaration av drivmedel. Klimatpåverkan och råvaror ska deklareras vid pump, men ursprungsland tyvärr endast på webben. Miljödeklarationen bör införas 1 juni 2021 istället för 1 oktober 2021, som Energimyndigheten föreslår.

Den grafiska utformningen av miljödeklarationen är i huvudsak väl genomtänkt. Dess placering på pump och laddstation bör dock preciseras. Konsumenter bör veta var de ska söka den med blicken, oavsett var de tankar. En lämplig placering är frontalt ovanför drivmedelsmunstyckets fäste.

Den ursprungliga avsikten var att drivmedlets klimatpåverkan, råvaror och ursprungsländer skulle deklareras vid pump. Gröna Bilister beklagar att ursprungsländerna nu endast ska redovisas på webben, sedan regeringen på tveksamma grunder gett efter för EU-kommissionens invändningar.

Sverige blir först i världen med hållbarhetsrelaterad konsumentinformation om drivmedel vid pump och laddstation. Regeringen är värd en eloge för detta.

Det svenska initiativet väcker internationellt intresse: politiker och aktivister i många länder väntar på erfarenheter från det svenska exemplet, till exempel i USA, Storbritannien, Ungern och Nya Zeeland. Arnold Schwarzenegger har engagerat sig i frågan.

Den som väntar på något gott väntar inte för länge, säger ordspråket. Det kan tolkas på två sätt: antingen väntar man gärna hur länge som helst på det man vill ha, eller ser man till att förverkliga det bums. I detta fall verkar regeringen föredra den första tolkningen. Miljödeklarationen aviserades redan sommaren 2016. Införandet har nu skjutits upp tre gånger. Senaste budet är 1 oktober 2021.

Som skäl till den senaste fördröjningen anger regeringen och Energimyndigheten att drivmedelsbolagen ska hinna anpassa sig till de nya kraven, och hinna trycka upp klistermärken att fästa på pumparna.

– Detta är dimridåer från de stora drivmedelsföretag som inte vill ha någon miljödeklaration alls, och från en regering som ger efter för dessa, säger Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister. Det är sant att EU:s invändningar har försenat föreskrifterna, men ingenting hindrar att miljödeklarationen införs 1 juni 2021.

Samtidigt ropar mindre företag som satsar allt på förnybara drivmedel efter miljödeklarationen som marknadsföring. De behöver detta så snart som möjligt, nu när det blivit svårare att konkurrera med bensin och diesel efter det prisras på råolja som coronakrisen orsakat.

– När farten sjunker i kristider som dessa kan det vara lättare att ändra riktning, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Det är nu vi ska ta sikte på framtidens hållbara drivmedel. Och då tjänar miljödeklarationen som vägmärke.

Mer information

Gröna Bilisters remissvar på Energimyndighetens föreslagna föreskrifter kring miljödeklarationens utformning

Gröna Bilisters remissvar på Energimyndighetens föreslagna föreskrifter för drivmedelsföretagens rapportering av de data som ska deklareras.

Energimyndighetens remisser

Aktuell bloggpost: Är EU regeringens gröna fikonlöv?

Gröna Bilisters kampanj Jag Vill Veta

För ytterligare information, kontakta

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister, per.ostborn@gronamobilister.se