Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation