Let the sunshine in: transparensen om våra drivmedels hållbarhet måste bli bättre, visar ny rapport  

I rapporten Drivmedelsfakta 2023 sammanställer Gröna Mobilister all tillgänglig miljöinformation om de drivmedel som såldes i Sverige år 2022. Data från enskilda drivmedelsleverantörer presenteras, liksom nationella medelvärden. Dessutom skärskådas råvarubasen hos de tre stora drivmedelsproducenterna Neste, Preem och St1.

Vinjettbild: Miljödeklaration av biogas från Småländska bränslen

Vägen till hållbara transporter som drivs av fossilfri energi är snårig. Den måste lysas upp från alla vinklar för att vi ska undvika fallgropar och låta bli att ledas på villovägar.

Därför har Gröna Mobilister granskat drivmedelsbolagen i många år och drivit på för bättre konsumentupplysning under parollen Vi Vill Veta. Det mynnade ut i krav på att leverantörer ska publicera miljöinformation om sina drivmedel, dels på webben, dels vid pump.

I den nya rapporten Drivmedelsfakta 2023 sammanställs denna information. Där redovisas klimatpåverkan, förnybar andel, sålda mängder, råvaror och dessa råvarors ursprungsländer hos de drivmedel som användes i Sverige år 2022. Sammanfattande slutsatser presenteras på sidorna 5–6 i rapporten.

Transparens är nödvändigt, men inte tillräckligt. Regleringar och ekonomiska styrmedel behövs också för att ro omställningen i hamn. Det var kombinationen av tobaksskatt, förbud att röka på offentliga platser, reklamförbud, hälsoinformation och varningar som fick svenska folket att fimpa. På 60-talet rökte hälften av Sveriges män, nu är andelen rökare fem procent. Ett liknande paket av åtgärder behövs för att ta knäcken på fossilberoendet.

Detta till trots beslutade riksdagen den 30 november att sänka reduktionsplikten drastiskt, vilket ökar detta fossilberoende. Det innebär att konsumentupplysningen måste bära en större del av omställningslasset. Vi måste ges chansen att enkelt kunna välja hållbara drivmedel med låg klimatpåverkan, och vi måste självmant göra det.

– Det måste bli suspekt att välja fossilt, liksom det blivit suspekt att röka, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Mobilister.

Trots att regelverket om miljöinformation innebar ett stort steg framåt är det lång väg kvar tills drivmedelsbranschen kan kallas transparent. Det gäller framför allt den fossila delen av branschen. Rysk olja handlas via spökskepp utan transpondrar som byter namn mitt ute på havet, för att dölja alla spår.

I ett pressmeddelande dagen före omröstningen i riksdagen om reduktionsplikten liknade Gröna Mobilister ursprunget till den fossila energin vid en dimma höljd i dunkel. Energimyndigheten meddelar att det saknas information om ursprunget till en stor del av den fossila bensin och diesel som används i Sverige. Myndigheten saknar dessutom information om hur stor denna andel är.

Det ställs skarpare krav på transparens kring biodrivmedel än kring fossila drivmedel. Enligt EU:s förnybarhetsdirektiv ska alla förnybara råvaror och dessa råvarors ursprungsländer publiceras på webben per leverantör. Energimyndigheten har låtit mindre leverantörer slippa detta krav, men ändrade sig i oktober 2023 efter en tvist med Gröna Mobilister.

I det reviderade förnybarhetsdirektiv som trädde i kraft den 20 november 2023 lades ett nytt krav till: konsumentupplysningen ska vara aktuell, lättillgänglig och användarvänlig. Så är inte fallet i Sverige idag. Uppgifter om drivmedlen föregående år måste inte publiceras förrän 1 oktober, trots att de finns till hands redan i juni. Det är ett skäl till att rapporten Drivmedelsfakta 2023 publiceras så sent på året. Det kan vara svårt att hitta miljöinformationen på leverantörernas webbplatser, den följer inte alltid föreskrifterna och presenteras på olika vis hos olika företag.

– Ett grundläggande syfte med miljöinformationen är att göra det möjligt att jämföra drivmedel från olika leverantörer, säger Per Östborn. Därför bör miljöinformation från alla företag presenteras sida vid sida, gärna på Energimyndighetens webbplats, och den bör uppdateras mycket tidigare än idag.

Fler förslag på förbättringar av regelverket presenteras i Gröna Mobilisters utvärdering Hur mycket miljöinformation har vi fått? från januari 2022.

För att vi ska kunna välja att transportera oss med bil så hållbart som möjligt räcker det inte att miljödeklarera drivmedel. Vi måste dessutom miljödeklarera fordonen som använder dessa drivmedel.

– I den klimathandlingsplan som ska presenteras av regeringen före årsskiftet ser vi fram emot löften om såväl förbättrad miljödeklaration av drivmedel som ny miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv, säger Jesper Johansson, ordförande i Gröna Mobilister. De passar ihop som hand i handske.

Läs mer

Den nya rapporten Drivmedelsfakta 2023

Pressmeddelandet Omröstning om reduktionsplikten: riksdagen köper den fossila grisen i säcken

Debattartikeln Gyllene tillfälle att börja miljödeklarera bilar

Kontakt

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54