Ny lag om konsumentupplysning om bilars utsläpp och förbrukning

Från den 1 juli 2024 ska förbrukning och CO2-utsläpp ur avgasröret redovisas vid försäljning och marknadsföring av nya bilar. Det beslutade riksdagen enhälligt den 10 april. Nu väntar Gröna Mobilister på den heltäckande miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv som är en del i regeringens klimathandlingsplan. Vi Vill Veta!

Vinjettbild: Inte mycket har hänt i Sverige sedan 70-talet med konsumentupplysningen om bilar. Foto: Volvo Cars

Som en följd av oljekrisen antog Konsumentverket år 1977 riktlinjer för information om nya bilars bränsleförbrukning, i samråd med bilbranschen. Det är logiskt att denna konsumentupplysning vässas när vi nu återigen behöver energieffektivisera, och dessutom måste bli kvitt oljeberoendet för att rädda klimatet.

År 1999 antog EU sitt så kallade fordonsmärkningsdirektiv (1999/94/EG). Som en följd av detta har många medlemsländer infört en standardiserad fordonsmärkning av nya bilar som liknar energimärkningarna på kylskåp och andra varor, med sina färgade staplar från rött till grönt.

Sverige har å andra sidan inte ens gjort EU:s krav rättsligt bindande – förrän nu. Direktivet har i stället genomförts via Konsumentverkets Allmänna råd (KOVFS 2018:3).

Detta kan förklara att efterlevnaden av reglerna i Sverige var under 50 procent vid EU-kommissionens utvärdering år 2016, att jämföra med 80 – 90 procent i de flesta medlemsländer. En granskning av M Sverige år 2022 visade att informationen saknades i en majoritet av de digitala annonser som kontrollerades.

Riksdagens beslut föregicks av en debatt.

”Det är ju ett jättebra förslag”, sade Lars Beckman (M). ”När du går in i bilhallen ska det vara bra skyltat. Det ska vara lätt att göra rätt.”

Alla partier röstade ja till den nya lagen. Centern och Miljöpartiet reserverade sig eftersom de vill ha ett förtydligande om hur informationen ska redovisas för konsumenten.  

”Om man tar energideklarationen på kylskåp till exempel”, sade Alireza Akhondi (C) i debatten, ”det har ju blivit en jättesuccé och drivit på omställningen mot energieffektivare vitvaror, och vi ser gärna en likadan utveckling på fordonsmarknaden.”

Gröna Mobilister har drivit kampanj för lagstadgad miljödeklaration av bilar i fem år under parollen Vi Vill Veta.

– Den nya lagen är ett litet steg i rätt riktning, säger projektledare Per Östborn. Men en mer heltäckande miljödeklaration behövs för att hjälpa oss konsumenter att på allvar styra bilmarknaden i hållbar riktning. För att hålla elektrifieringen på rätt kurs är livscykelperspektivet avgörande.

En miljödeklaration av bilar med livscykelperspektiv är en del i regeringens klimathandlingsplan. Energimyndigheten utredde en sådan miljödeklaration år 2022, och Gröna Mobilister lämnade in remissvar på deras förslag i maj 2023.

Glädjande nog är stora delar av bilbranschen positiv till att redovisa livscykelutsläpp. Polestar och Volvo Cars är föregångare när det gäller att bejaka transparens. De har lovat att publicera livscykelanalyser av alla nya elbilsmodeller. Nyligen kom livscykelanalyser av Volvo EX30 och Polestar 3. Därmed kunde Gröna Mobilister sammanställa och kommentera utsläppen vid tillverkningen av alla Polestars och Volvo Cars elbilar.

Läs mer

Regeringens proposition 2023/24:55 Information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar. Lagen beslutades av riksdagen den 10 april 2024

Gröna Mobilisters kampanj Vi Vill Veta!

Kontakt

Per Östborn, projektledare, per.ostborn@gronamobilister.se, 073 819 61 54